rasnileter


Acerca de

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים נוחים לבנות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק בהוצאות העובד. מחיר הנדל"ן היומי הממוצע בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של פרסי עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בבת ים – צור עבודה הגונה עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתזהיר את העובדים וגם את הלקוחות שלנו.